montaz okien pvc kolbuddom bydgoszcz
Jak powszechnie wiadomo nawet najlepsze okna, zamontowane nieprawidłowo nie będą spełniały swej roli. Dobrej jakości montaż to gwarancja spokoju i bez wątpienia świetna inwestycja.

Typy i rodzaje montażu okien zależą od tego, czy montujemy okna w nowym budynku czy w istniejącym, oraz od tego, jak chcemy zapewnić izolację termiczną i akustyczną. Ma to dotykowe znaczenie dla naszego budżetu.

Możemy wyróżnić następujące typy montażu okien:

Montaż standardowy:

Polega na osadzeniu stolarki w płaszczyźnie muru z wykorzystaniem dybli, śrub lub kotew i klocków podporowych. Jest to najprostszy i najtańszy sposób montażu okien, ale nie zapewnia odpowiedniej izolacji.

Montaż „na gotowo”:

Polega na osadzeniu stolarki poza płaszczyzną muru z wykorzystaniem kotew lub klinów dystansowych. Zapewnia lepszą izolację niż montaż standardowy, ale wymaga dodatkowego wykończenia elewacji.

Montaż na gotowo okien pasywnych:

Polega na osadzeniu stolarki poza płaszczyzną muru z wykorzystaniem specjalnych ram dystansowych i taśm izolacyjnych. Zapewnia najlepszą izolację termiczną i akustyczną oraz eliminuje mostki termiczne. Jest to najdroższy sposób montażu okien, ale rekomendowany dla budownictwa pasywnego.

Ciepły montaż stolarki to sposób instalacji okien i drzwi zewnętrznych, który zapewnia lepszą izolację termiczną i akustyczną budynku. Polega on na zastosowaniu pianki poliuretanowej i taśm izolacyjnych do wypełnienia szczeliny między stolarką, a przegrodą. Taśma zewnętrzna jest paroprzepuszczalna, a taśma wewnętrzna jest paroszczelna, co zapobiega kondensacji pary wodnej i przenikaniu wilgoci. Ciepły montaż stolarki może być wykonany na dwa sposoby: w linii licowej muru lub poza licem muru. W obu przypadkach okno jest osadzone w optymalnym miejscu dla danego systemu budowy.

Ciepły montaż stolarki ma wiele zalet, takich jak:

– zmniejszenie strat ciepła i kosztów ogrzewania
– poprawa komfortu termicznego i akustycznego pomieszczeń
– eliminacja mostków termicznych i ryzyka powstawania pleśni
– zwiększenie trwałości i bezpieczeństwa stolarki otworowej

Pamiętajmy również o tym, by dopilnować by nasz montaż został wykonany zgodnie z instrukcją konkretnego producenta okien aby nigdy nie było niejasności w kwestii gwarancji samej stolarki. Producenci okien powołują się na własne instrukcje montażowe. Gdy podważą jakość montażu reklamacja stolarki może okazać się niemożliwa.