Prawidłowe przygotowanie otworu bramowego jest niezbędne do jej bezproblemowego funkcjonowania oraz zniwelowania strat ciepła w garażu. Jeśli chcemy, aby nasza brama służyła nam przez długie lata zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i komfort użytkowania na kilka kwestii powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.

W momencie przystąpienia do montażu bramy segmentowej, ściany garażu oraz nadproże powinny być otynkowane, a podłoga wylana posadzką. Należy również wypoziomować powierzchnię ścian, nadproże oraz podłogę. Niedopuszczalne są jakiekolwiek nierówności, gdyż mogłyby spowodować nieprawidłową pracę bramy oraz niedokładne przyleganie prowadnic do ścian. Przed montażem bramy segmentowej warto także wykonać wszelkie prace tynkarskie w celu uniknięcia ewentualnego zabrudzenia płaszcza bramy.

W przypadku montażu bramy uchylnej powierzchnia montażowa nie musi być wykończona, a próg bramy uchylnej powinien zostać zabetonowany wraz z wylaniem posadzki.