Zaletą bram przesuwnych jest to, że otwierając się nie zajmują miejsca na podjeździe. Skrzydło bramy przesuwa się bowiem wzdłuż ogrodzenia, bezpośrednio przy nim.

Jak obliczyć, ile miejsca potrzeba, aby prawidłowo zamontować bramę przesuwną?

Brama wjazdowa przesuwna posiada tzw. przeciwwagę o długości 1/3 szerokości światła otworu. W praktyce oznacza to, iż decydując się na bramę przesuwną o standardowej szerokości 3,5 metra, to do schowania się skrzydła bramy potrzebujemy dokładnie 5 m wolnego miejsca. Odległość tę obliczamy sumując szerokość wjazdu, rozstaw śrub fundamentowych oraz dodajemy jeszcze 0,4 m. Kierunek otwierania bramy wyznaczamy w stronę, z której będzie odpowiednia ilość miejsca do pełnego otwarcia skrzydła.

Rozstaw śrub fundamentowych