Aby brama funkcjonowała prawidłowo i służyła nam przez wiele lat, należy pamiętać o jej regularnych przeglądach i konserwacji. Kontrola bramy powinna obejmować cztery obszary. Jakie?

konserwacja bramy segmentowej

Aby brama funkcjonowała prawidłowo i służyła nam prze wiele lat, powinniśmy pamiętać o jej regularnych przeglądach i konserwacji. Najlepiej, aby przegląd odbywał się co pół roku. Nie ma znaczenia czy jest to brama obsługiwana ręcznie czy automatycznie – każda z nich musi być tak samo sprawdzana.

Cztery główne obszary kontroli bramy:

1. Kontrola elektryczna – sprawdzanie stanu i regulacje:

– przewodów elektrycznych i połączeń,

– wyłączników krańcowych,

– przycisków,

– wyłącznika głównego,

– zabezpieczeń przeciążeniowych

2. Kontrola mechaniczna – sprawdzenie stanu i regulacje:

– punktów mocowań ram,

– punktów zawieszenia

– spoin (rysy, pęknięcia),

– połączeń ruchowych,

– mocowań napędów i przekładni,

– smarowanie łożysk,

– ustawienia luzów kinematycznych,

– regulacje elementów ruchomych

3. Kontrola funkcjonalna – sprawdzenie stanu i regulacje:

– sterowania oraz napędów,

– urządzeń zabezpieczających,

– kompletnego urządzenia

4. Kontrola odbiorcza – kontrola pełnego cyklu pracy.

Prawidłowa troska o naszą bramę oszczędzie nam niespodziewanych usterek, które wiążą się z niezaplanowanymi wydatkami w domowym budżecie. Pamiętajmy jednak, aby wszelkie działania zlecać wykwalifikowanym technikom serwisowym, którzy mają doświadczenie w działaniach konserwacyjno – serwisowych bram.