Otworem garażowym nazywamy światło muru przed zamontowaniem bramy, natomiast po jej zamontowaniu światło wjazdu pomniejszone jest o części składowe tej bramy (ościeżnica, prowadnica, sprężyny) – w zależności od rodzaju bramy.

Otworem garażowym nazywamy światło muru przed zamontowaniem bramy, natomiast po jej zamontowaniu światło wjazdu pomniejszone jest o części składowe tej bramy (ościeżnica, prowadnica, sprężyny) – w zależności od rodzaju bramy.