Energooszczędność staje się szczególnie ważna przy dążeniu do obniżenia kosztów użytkowania budynków. Jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań jest wykorzystywanie nowoczesnych produktów z zakresu stolarki budowlanej, które podnoszą izolacyjność cieplną i akustyczną.

Bramy segmentowe firmy Wiśniowski zaliczane są do ciepłych, gdyż współczynnik przenikania ciepła wynosi 1,07 W/m2K. Wynik ten pozwala na stosowanie tych bram w budownictwie energooszczędnym. Bramy te zostały również poddane badaniom izolacyjności akustycznej.

Wiśniowski jest jedynym producentem bram, który może zagwarantować świetne parametry zarówno izolacji termicznej jak i akustycznej potwierdzone badaniami.

Hałas? Jaki hałas?

Brama Garazowa Segmenowa Kolor Zloty Dab Kolbud Dom BydgoszczW budownictwie mieszkaniowym inwestorzy zwracają szczególną uwagę na materiały o wysokich parametrach izolacyjności termicznej i akustycznej. Również w miejscu pracy izolacyjność  akustyczna staje się coraz ważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i efektywność pracy. Zbyt intensywne dźwięki mogą powodować rozdrażnenie i zmniejszać komfort pracy,  prowadząc wręcz do negatywnych skutków zdrowotnych osób w nim przebywających. Wobec tego niezwykle ważne jest zapewnienie odpowiedniej izolacyjności akustycznej sprawdzając poszczególne parametry materiałów i produktów, które będą zastosowane i użytkowane.

Wyniki izolacyjności potwierdzone badaniami

Rw – to współczynnik określający tłumienie hałasu, wyrażany w decybelach (dB). Im wyższa wartość Rw, tym lepsza jest ochrona przed hałasem. Pod względem akustycznym i izolacyjnym, brama stanowi jeden z bardziej newralgicznych elementów budynku, ponieważ ciepło łatwo „ucieka” na zewnątrz. Firma Wiśniowski badaniom poddała bramy garażowe do obiektów mieszkalnych i bramy przemysłowe. Uzyskały one wartość między 23 a 25 dB. Przykładowo, ciągły kontakt z dzwiękami o natężeniu do 35 dB może jedynie wzbudzić niepokój i rozdrażnienie. Hałasy o natężeniu ponad 80 dB mogą skutkować m.in. uszkodzeniem słuchu. Wynik osiągnięty przed producenta spełnia wymagania izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w  budynkach zgodnie z normą PN-EN ISO 717-1:9999.

Komfort z użytkowania garażu

Dzięki odpowiedniej budowie paneli i systemu uszczelnień bramy segmentowe Wiśniowski stanowią doskonałą barierę izolacyjną zarówno dla dźwięków z zewnątrz, jak i powstających wewnątrz pomieszczenia. Segmenty bramy garażowej wypełnione są materiałem o odpowiednich właściwościach termoizolacyjnych, np. pianką poliuretanową. Pianka tworzy jednolitą i twardą powłokę izolacyjną, przy tym całkowicie wypełniając panel i dostosowując się do jego kształtu. Wypełnienie pozbawione jest łączeń i przerw, co ogranicza do minimum występowanie mostków termicznych, a także maksymalnie izoluje od hałasu. Jednak sama pianka to nie wszystko. W celu zapewnienia właściwego poziomu izolacji stosuje się również system uszczelnień na całym obwodzie skrzydła, również w miejscu łączenia paneli. Dopiero połączenie wymienionych elementów zapewnia uzyskanie odpowiednich parametrów izolacyjności akustycznej i cieplnej.

Decydując się na zakup bramy garażowej pamiętajmy, aby zwrócić uwagę na wszystkie czynniki, wpływające na komfort późniejszego użytkowania. Pozwoli to cieszyć się z jej codziennej eksploatacji.