Wybór bramy wjazdowej pomiędzy bramą przesuwną, a rozwieraną jest uzależniony od tego, ile miejsca montażowego posiada nasza posesja. Co jest potrzebne do swobodnego otwarcia skrzydła bramy?

Brama jedno lub dwuskrzydłowa powinna standardowo otwierać się do środka posesji. Przy symetrycznym podziale skrzydeł potrzebna przestrzeń wynosić będzie dokładnie połowę szerokości bramy. W przypadku montażu bramy przesuwnej przestrzeń wolna musi znajdować się po stronie, w kierunku której brama będzie się otwierać. Do swobodnego otwarcia się skrzydła potrzebna jest odległość składająca się z sumy następujących składników: szerokości otworu, rozstawu śrub fundamentowych oraz 400 mm czyli bramy wraz z przeciwwagą.